Бүтээгдэхүүн Сагс Үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл Төлбөр

Болорспелл - 3 сар

Кирилл бичгийн зөв бичих дүрмийн алдаа хянах программ хангамжийн 3 сарын хувилбар. Тус хувилбар нь Виндовс үйлдлийн систем дээр Microsoft Office-ын бүх хувилбарууд болон Microsoft-ын бүх стандарт программуудтай төгс зохицон ажиллана. Онлайн хувилбарыг хязгааргүй хэрэглэнэ.
19 000 ₮ / 90 хоног Сагсанд хийх
Дэлгэрэнгүй

Болорспелл - 6 сар

Кирилл бичгийн зөв бичих дүрмийн алдаа шалгах программ хангамжийн 6 сарын хувилбар. Тус хувилбар нь Виндовс үйлдлийн систем дээр Microsoft Office-ын бүх хувилбарууд болон Microsoft-ын бүх стандарт программуудтай төгс зохицон ажиллана. Онлайн хувилбарыг хязгааргүй хэрэглэнэ.
29 000 ₮ / 180 хоног Сагсанд хийх
Дэлгэрэнгүй

Болорспелл - 1 жил

Кирилл бичгийн зөв бичих дүрмийн алдаа хянах программ хангамжийн 1 жилийн хувилбар. Тус хувилбар нь Виндовс үйлдлийн систем дээр Microsoft Office-ын бүх хувилбарууд болон Microsoft-ын бүх стандарт программуудтай төгс зохицон ажиллана. Онлайн хувилбарыг хязгааргүй хэрэглэнэ.
49 000 ₮ / 1 жил Сагсанд хийх
Дэлгэрэнгүй

Болорспелл - 3 жил

Кирилл бичгийн зөв бичих дүрмийн алдаа шалгах программ хангамжийн 3 жилийн хувилбар. Тус хувилбар нь Виндовс үйлдлийн систем дээр Microsoft Office-ын бүх хувилбарууд болон Microsoft-ын бүх стандарт программуудтай төгс зохицон ажиллана. Онлайн хувилбарыг хязгааргүй хэрэглэнэ.
88 000 ₮ / 3 жил Сагсанд хийх
Дэлгэрэнгүй

Bolorspell team /3 төхөөрөмжид ашиглана/

Болорспелл - 3 төхөөрөмжид суулгах эрхтэй лиценз.
100 000 ₮ / 1 жил Сагсанд хийх
Дэлгэрэнгүй

Bolorspell startup

Startup - 10 төхөөрөмжид суулгах боломжтой лиценз
300 000 ₮ / 1 жил Сагсанд хийх
Дэлгэрэнгүй

Bolorspell company /50 төхөөрөмжид ашиглана//

Дундаж байгууллагуудад зориулсан 50 төхөөрөмжид суулгах боломжтой лиценз.
1 200 000 ₮ / 1 жил Сагсанд хийх
Дэлгэрэнгүй

Таны сагс