Бүтээгдэхүүн Сагс Үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл Төлбөр
Windows үйлдлийн систем болон Microsoft Office-ийн бүх хувилбарт ажиллана.

Суулгац татах
3 сарын эрх
19,000 ₮  /3 сар
www.spellcheck.mn онлайн хувилбарыг хязгааргүй ашиглах эрх дагалдана.
Сагсанд хийх
6 сарын эрх
29,000 ₮  /6 сар
www.spellcheck.mn онлайн хувилбарыг хязгааргүй ашиглах эрх дагалдана.
Сагсанд хийх
Онцгой үнэ
1 жилийн эрх
49,000 ₮  /1 жил
www.spellcheck.mn онлайн хувилбарыг хязгааргүй ашиглах эрх дагалдана.
Сагсанд хийх
Team
120,000 ₮  /1 жил
3 компьютерт суулгах эрх.
Сагсанд хийх
Startup
390,000 ₮  /1 жил
10 компьютерт суулгах эрх.
Сагсанд хийх
Corporation
1,800,000 ₮  /1 жил
50 компьютерт суулгах эрх.
Сагсанд хийх

Таны сагс

Худалдаж авах заавар

Суулгах Заавар

Ашиглах заавар

Цэс нэмэх заавар