Албаны хэрэглээнд

Албан байгууллагын хэрэгцээнд зориулсан кирил бичгийн зөв бичих дүрмийн алдаа шалгах програм хангамжийн хувилбар. Энэхүү хувилбар нь хувийн хэрэглээний хувилбар дээр нэмээд бичвэр боловсруулагч дээрээсээ (Ж.нь Word) маш хялбараар "Болор толь"-с үг хайх боломжтой. Лицензийн хүчинтэй хугацаанд гарсан бүх хувилбарууд руу үнэ төлбөргүй дээшлүүлэх боломжтой.

49000

Нэгжийн үнэ

49000

Нийт үнэ

Үнийн дүнд нэмүү өртгийн татвар орсон болно.
Хүснэгтийг бөглөнө үү