Хувийн хэрэглээнд

Хувийн хэрэгцээнд зориулсан кирил бичгийн зөв бичих дүрмийн алдаа шалгах програм хангамжийн хувилбар. Энэхүү хувилбар нь Microsoft Office-ын бүх хувилбарууд дээр төгс ажиллана. Мөн Microsoft-ын бүх стандарт програмууд дээр ажиллана. Дэд хувилбарууд руу үнэ төлбөргүй дээшлүүлэх боломжтой.

88000

Нэгжийн үнэ

88000

Нийт үнэ

Үнийн дүнд нэмүү өртгийн татвар орсон болно.
Хүснэгтийг бөглөнө үү